Noutati
Oferta Agentiei

Vrei sa primesti noutatile ?
nume:
e-mail:
curs valutar valabil la data: 20-03-2019
1 EUR4.7607 RON
1 USD4.1939 RON
1g AUR175.8239 RON
Oferta Servicii Cadastru

Inginer Neculaes Andrei Alex

Nr. crt.Tipul lucrariiOnorariu (cu TVA)Taxe O.C.P.I. (regim normal)Termen avizare (zile lucratoare)
1
Apartamente
garsoniere
2 camere
3 camere
4 camere
130 RON
210 RON
300 RON
400 RON
0.15% din valoarea imobilului dar nu mai putin de 120 ron (20 ron extras CF colectiva bloc)21 zile
2
Terenuri Intravilanefara constructie / cu constructie
< 500 m
500 - 1000 m
1000 - 2000 m
2000 - 3000 m
3000 - 5000 m
0.5 ha - 1 ha
> 1 ha
300 RON / 350 RON
350 RON / 400 RON
400 RON / 450 RON
450 RON / 500 RON
500 RON / 600 RON
600 RON / 700 RON
750 RON / 850 RON
0.15% din valoarea imobilului dar nu mai putin de 120 ron (20 ron extras CF colectiva bloc)21 zile
3Terenuri extravilane (in functie de suprafata)300 - 750 RON0.15% din valoarea imobilului dar nu mai putin de 120 ron (20 ron extras CF colectiva bloc)21 zile
4Inscriere constructie noua (intabulare construtie)300 RON60 RON + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei21 zile
5Dezmembrare (in functie de numarul de loturi)150 - 400 RON / lot60 ron pentru fiecare lot care rezulta din dezmembrare9 zile
6Comasare (alipire)300 RON60 ron pentru fiecare lot care se comaseaza9 zile
7Planuri de situatie (ridicari topografice)200 - 1200 RON200 - 1500 RON21 zile
8Radiere (uzufruct, ipoteca, etc.)20 RON60 RON3 zile

Preturile sunt exprimate în RON si contin TVA. Pretul total al lucrarii este format din Onorariu + Taxe O.C.P.I. + benzina (pentru distante mai mari de 15 km fata de municipiul Botosani).
Daca se doreste depunerea lucrarii de cadastru in regim de urgenta, termenul de avizare se reduce de 3 ori, dar taxele percepute de O.C.P.I. sunt de 5 ori mai mari decât în regim normal.

Actele necesare pentru cadastru si intabulare apartament

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Adresa de recenzie eliberată de Primarie;
 3. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
  • in cazul achizitionării de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta;
  • in cazul achizitionării prin institutiile Statului Roman (Sergos, Termloc, Locativa, etc): contract de vanzare-cumparare, proces verbal predare - primire apartament, dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul).
  • in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile: copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 6. Schita apartamentului (daca exista) - copie Xerox;
 7. Tabel nominal cu locatarii;
 8. Extras CF colectiva a blocului eliberat OCPI - 20 RON. (este cerut de inginer).

Actele necesare pentru cadastru si intabulare teren (fara constructie)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 4. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 5. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru cadastru si intabulare teren (cu constructie)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
 2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, act de partaj voluntar, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate;
 3. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificării extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 4. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
 5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 6. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 7. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru inscriere constructie (intabulare constructie noua)

 1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in carese depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 4. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau după caz, autorizația de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de Primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
 5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
 6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii legalizate;
 7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii Xerox;
 8. Certificat de casatorie / deces - copii Xerox / legalizate (unde este cazul);
 9. Adresa de recenzie eliberata de Primarie (unde este cazul).

Actele necesare pentru dezmembrarea sau alipirea (comasarea) imobilelor

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - în original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasărilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie Xerox.

Actele necesare pentru actualizare / rectificare cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei terenului

 1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - în original;
 2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

Actele necesare pentru ridicare topografica

 1. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
 2. Actele de proprietate - copii xerox;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 4. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
 5. Certificat de urbanism - copie Xerox.

* Nota: Pentru actele translative (certificate de mostenire, ordinul prefectului, sentinte civile, etc.) emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea declarata a imobilului in act dar nu mai putin de 60 RON.
* In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: certificatul de casatorie, certificatul de nastere sau Sentinta Civila de divort (la Judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta), sau adeverinta pentru nume eliberata de Primarie (neconcordanta intre numele înscris in TP si buletin).